Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 01-4-2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 282-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27/11/2014 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, có nhiều (sửa đổi) bổ sung cụ thể:

 

Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới có nhiều điểm thay đổi quan trọng, cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính. Cụ thể:

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU, ngày 21-8-2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân về lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu tập trung chỉ đạo trong năm 2015 huyện Phú Tân có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân Quyết định phân công 65 cán bộ cấp huyện phụ trách xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm gồm Tân Hải, Việt Thắng và Tân Hưng Tây.

1
2
3
4
5
 

Sáng ngày 26/6/2015, Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 long trọng khai mạc Kỳ họp lần thứ 11. Tham dự kỳ họp có ông Lê Huỳnh Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Chung Tấn Hướng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; ông Võ Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch HĐND - UBND – UBMTTQVN các xã, thị trấn Cái Đôi Vàm.

 

Ngày 01-4-2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 282-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

 

Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thời gian qua, tuổi trẻ công an huyện Phú Tân luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực lập thành tích trên các lĩnh vực công tác, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ bình yên cho nhân dân.

 
 
 
 
 
 
Bản đồ hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Tỉnh Cà Mau 27°C
Cập nhật lúc : 15h - 19/12/2013
 
 
 
 
 
| | |
Lên đầu trang