Thông tin chuyên đề
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để đạt được kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới, vai trò đóng góp của nông dân hết sức quan trọng. Đã qua, phong trào nông dân sản xuất giỏi để tham gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện Phú Tân phát huy mạnh mẽ. Đây là cơ sở để thực hiện tốt Chỉ thị số 17 của Ban thường vụ Huyện ủy Phú Tân về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới vừa ban hành.

Năm học 2014 - 2015 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các trường trong huyện Phú Tân xem việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập là yếu tố quan trọng hàng đầu. Trong đó, đổi mới theo hướng phát huy tính tực giác, chủ động của học sinh trên cơ sở xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Những năm qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân huyện Phú Tân chú trọng và triển khai sâu rộng. Từ đó đã  phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động trong lao động, sản xuất của hội viên, nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế  cao.

Ngày 7/10/2014, Huyện ủy Phú Tân tiến hành Hội nghị mở rộng sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2014.

Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020.

1
2
3
4
5
 

Để đạt được kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới, vai trò đóng góp của nông dân hết sức quan trọng. Đã qua, phong trào nông dân sản xuất giỏi để tham gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện Phú Tân phát huy mạnh mẽ. Đây là cơ sở để thực hiện tốt Chỉ thị số 17 của Ban thường vụ Huyện ủy Phú Tân về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới vừa ban hành.

 

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

 

Ngày 08/7/2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2014.

 
 
 
 
 
 
Bản đồ hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin thời tiết
Skip portlet Portlet Menu
Tỉnh Cà Mau 27°C
Cập nhật lúc : 15h - 19/12/2013
 
 
 
 
 
| | |
Lên đầu trang